Lid Koninklijke Metaalunie

Bos MetaalService is recent lid geworden van de Koninklijke Metaalunie wat vele voordelen met zich meebrengt voor ons als onderneming maar ook voor u als klant. Het kennisgebied wordt hiermee verbreed en zodoende kan er een betere oplossing voor de klant geboden worden.

Een aantal punten die een lidmaatschap van de Koninklijke Metaalunie biedt zijn:

 

  • De Metaalunie is als adviseur en belangenbehartiger van de ondernemers in de metaal dé specialist in de Metaal en Technische Bedrijfstak.
  • Metaalunieleden maken exclusief gebruik van de algemeen erkende Metaalunie levering- en betalingsvoorwaarden. Juridische ondersteuning bij geschillen is hierbij inbegrepen.
  • Ook voor exportondersteuning, terugdringing ziekteverzuim, scholing, nieuwe technologieën en deelname aan een specifieke branchegroep kunnen leden bij de Metaalunie terecht.
  • Op maat gesneden trainingen en cursussen voor ondernemers in de sector via de Metaalunie Academie
  •   Dit alles geeft u als klant en ons als leverancier de garantie van een duidelijk en eerlijk beeld voor uw opdracht.

    Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.